Podnikateľské kilečko – cestovné kancelárie

Tohtoročná ekonomická kríza zasiahla mnohé oblasti a odvetvia. Najviac však zasiahla asi cestovný ruch ako taký. Podnikateľské kilečko z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré vstúpilo do platnosti 21.07.2020 sa dotklo aj cestovných kancelárií a agentúr, čo znamená, že sa dotklo zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach […]