Brexit – čo bude po 1.1.2021

Slovo Brexit počúvame v spojitosti s Veľkou Britániou už veľmi dlho. Veľká Británia vystúpila z Európskej únie 31.1.2020. Od 1. 2. 2020 plynie teda prechodné obdobie, nakoľko následky, ktoré by týmto výstupom vznikli, by boli katastrofálne pre podnikateľov a osoby, ktoré vo Veľkej Británie žijú. Prechodné obdobie trvá do konca roka 2020 a počas tohto obdobia […]

LEX KORONA – Preddavky na daň z príjmu počas pandémie

Počas pandémie by sme preddavky na daň z príjmu mohli rozdeliť do 4. kategórií. Prvú kategóriu tvoria daňovníci, ktorí splnili podmienku poklesu tržieb najmenej o 40% oproti predchádzajúcemu roku v rovnakom čase. Daňovníci, ktorí spĺňajú podmienku počas pandémie a neplatia preddavky, budú povinní vyrovnať preddavky z k dani z príjmov v daňovom priznaní za rok 2020. Netreba však zabudnúť […]

Podnikateľské kilečko

Rok 2020 je pre podnikateľ poriadna skúška. Štát sa preto snaží uľahčovať prácu podnikateľom a prináša im na začiatok 114 zmien v rámci programu „podnikateľské kilečko“. Podstatou podnikateľského kilečka je zlepšenie a zjednodušenie podnikateľského prostredia prostredníctvom takých zmien, ktoré nijako neovplyvnia štátny rozpočet, no zároveň je možné ich rýchlo realizovať v praxi. Národná rada […]