Minimálna mzda od 1.1.2021

20.10.2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky novú výšku minimálnej mesačnej mzdy zo súčasnej sumy 580 Eur na 623 Eur. Mení sa tiež minimálna hodinová mzda zo súčasných 3,333 Eur na 3,580 Eur. Novelou zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa tak mesačná minimálna mzda zvýšuje o 43 Eur, minimálna hodinová mesačná mzda o 0,247 Eura.

Novelou zákona sa tiež zmenil spôsob určenia minimálnej mzdy pri jednotlivých stupňoch náročnosti práce. Kým doteraz minimálna mzda druhého až šiesteho stupňa bola určená ako násobok minimálnej mzdy a daného koeficienta pre jednotlivý stupeň náročnosti práce, od roku 2021 bude minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce závisieť od medziročnej zmeny mesačnej minimálnej mzdy. Pre rok 2021 bude minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce vypočítaná ako minimálna mzda roku 2020, čo je 580 Eur krát koeficient daného stupňa náročnosti plus pevná čiastka 43 Eur.

Porovnanie mzdových nárokov jednotlivých stupňov náročnosti práce pre roky 2020 a 2021

Stupeň náročnosti práceMinimálny mzdový nárok k 1.1.2020Minimálny mzdový nárok k 1.1.2021Rozdiel oproti roku 2020
1580,00 Eur623,00 Eur+43,00 Eur
2696,00 Eur739,00 Eur+43,00 Eur
3812,00 Eur855,00 Eur+43,00 Eur
4928,00 Eur971,00 Eur+43,00 Eur
51044,00 Eur1087,00 Eur+43,00 Eur
61160,00 Eur1203,00 Eur+43,00 Eur