Stravné lístky od 1.3.2021

Od marca si už zamestnanci môžu vybrať medzi stravnými lístkami alebo finančným príspevkom na stravovanie

Od 1. marca 2021 sa zamestnávateľom a aj zamestnancom rozširujú možnosti stravného. Ešte v novembri minulého roka Vláda Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce, z ktorej vyplýva zamestnávateľovi povinnosť dať svojim zamestnancom možnosť výberu medzi stravnými lístkami alebo finančným príspevkom na stravovanie.

Táto možnosť však neplatí pre zamestnancov zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje stravovanie vo vlastnom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, s ktorým má toto stravovanie zmluvne dohodnuté.

Zamestnanec má teda od marca možnosť ponechať si stravné lístky, prostredníctvom ktorých mu jeho zamestnávateľ prispieval na stravovanie aj doteraz, alebo mu jeho zamestnávateľ vyplatí 55% z hodnoty tohto stravného lístka a prispeje mu na toto stravovanie v hotovosti.

O čom môže rozhodnúť zamestnávateľ, tak je možnosť určiť svojim zamestnancom pravidlá výberu a to formou interného predpisu. Tam si zamestnávateľ stanoví lehotu, dokedy si zamestnanec vyberie jednu z vyššie uvedených možností príspevku na stravovanie. Stanoviť sa musí tiež minimálna doba, počas ktorej zamestnanec nemôže zmeniť svoj výber. Maximálna doba je však najviac 2 roky. Taktiež si musí zamestnávateľ určiť postup, ktorý sa uskutoční, ak sa zamestnávateľ nerozhodne v určenej dobe, ktorú možnosť si vybral.

Finančný príspevok, ktorý bol poskytnutý na stravovanie mimo stravného nie je oslobodený od dane z príjmov do 28. februára 2021. Toto platí v prípade, ak zamestnanec nemal od špecializovaného lekára potvrdenie, kde bolo potvrdené, že zo zdravotných dôvodov nie je možné, aby využíval jeden zo spôsobov ktoré mu jeho zamestnávateľ poskytuje.

Od 1. marca 2021 sa mení  aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý upravuje poskytovanie finančného príspevku na stravu v hotovosti a tento príspevok bude od dane z príjmu oslobodený.