Daňový bonus alebo dotácia na stravovanie?

Na začiatku školského roka 2021/2022 musia rodičia detí, ktorí navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu riešiť otázku ohľadom výberu medzi zvýhodneným daňovým bonusom a dotáciou na stravovanie. Ide o deti vo veku 6 až 15 rokov.

Čo je pre rodiča výhodnejšie?

Dotácia na stravovanie je vo výške 1,30€ na deň. Ale iba za taký deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávania v škole, príp. v škôlke a odobralo stravu. V roku 2021 prostredníctvom dotácie na stravovanie získa rodič maximálne 26,00€. Napríklad ak má mesiac september 20 vyučovacích dní, dotácia na stravu bude 20 x 1,30€ = 26,00€. V roku 2022 je maximálna suma, ktorú je možné prostredníctvom dotácie na stravovanie získať 29,90€.

Ďalšou nevýhodou uplatnenia dotácie na stravovanie je fakt, že ak sa rozhodnete pre dotáciu na stravovanie a vaše dieťa z rôznych dôvodov školu navštevovať nebude, už sa v danom školskom roku nemôžete rozhodnúť pre daňový bonus ani v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní.

Daňový bonus od 1.7.2021 je pre deti vo veku od 6 do 15 rokov 39,47€, čo predstavuje 1,7-násobok základnej sumy daňového bonusu. Od 1.1.2022 bude zvýhodnený daňový bonus pre deti vo veku od 6 do 15 rokov vo výške 43,60€.

Z uvedeného je jasné, že uplatnenie daňového bonusu je pre rodiča výhodnejšie. Dokonca aj samotné Ministerstvo financií SR alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na svojich stránkach odporúča pre rodičov uplatniť daňový bonus.

Dotáciu na stravovanie možno odporučiť rodičom jedine vtedy, ak nemá ani jeden z rodičov nárok na uplatnenie daňového bonusu. Nárok na daňový bonus nemá rodič vtedy, ak nedosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti  aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. 6-násobok minimálnej mzdy predstavuje pre rok 2021 sumu 3.738,00€.

V prípade ak ste zamestnancom a rozhodli by ste sa pre dotáciu na stravovanie a doteraz ste poberali daňový bonus, treba o tom okamžite informovať vášho zamestnávateľa.