Minimálna mzda v roku 2023

Minimálna mzda predstavuje najnižšiu úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenia, vykonanú prácu, dosiahnuté výsledky, či platobnú schopnosť zamestnávateľa. Je stanovená zákonným nariadením. Takto stanovená minimálna mzda plní sociálnu funkciu, ktorá má zabezpečiť zamestnancovi, aby neklesol pod sociálne akceptovanú úroveň. Rovnako má ekonomickú úroveň, ktorá má motivovať […]

Odvodová odpočítateľná položka

Právo študentov pracujúcich na Dohodu o brigádnickej práci študenta (DoBPŠ), dôchodcov pracujúcich na Dohodu o pracovnej činnosti (DoPČ) a Dohodu o vykonaní práce (DoVP) na uplatnenie výnimky z odvádzania dôchodkového poistenia (do 200€ zárobku) zaniká od 31.12.2022. Študentov pracujúcich na DoBPŠ, dôchodcov pracujúcich na DoPČ a DoVP je potrebné do 31.12.2022 doprihlásiť na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, […]

Rodičovský dôchodok (bonus) v roku 2023

Od 1. januára 2023 majú možnosť prispievať pracujúci na dôchodok svojim rodičom. Rodičovský dôchodok rodičovi, alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť, alebo vyhlásenie. Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na dôchodok najneskôr do konca septembra 2023. Kto má nárok na rodičovský dôchodok Nárok […]