Odvodová odpočítateľná položka

Právo študentov pracujúcich na Dohodu o brigádnickej práci študenta (DoBPŠ), dôchodcov pracujúcich na Dohodu o pracovnej činnosti (DoPČ) a Dohodu o vykonaní práce (DoVP) na uplatnenie výnimky z odvádzania dôchodkového poistenia (do 200€ zárobku) zaniká od 31.12.2022. Študentov pracujúcich na DoBPŠ, dôchodcov pracujúcich na DoPČ a DoVP je potrebné do 31.12.2022 doprihlásiť na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, […]