Odvodová odpočítateľná položka

Právo študentov pracujúcich na Dohodu o brigádnickej práci študenta (DoBPŠ), dôchodcov pracujúcich na Dohodu o pracovnej činnosti (DoPČ) a Dohodu o vykonaní práce (DoVP) na uplatnenie výnimky z odvádzania dôchodkového poistenia (do 200€ zárobku) zaniká od 31.12.2022.

Študentov pracujúcich na DoBPŠ, dôchodcov pracujúcich na DoPČ a DoVP je potrebné do 31.12.2022 doprihlásiť na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, ak im nevznikla povinnosť odvádzať dôchodkové poistenie a právny vzťah trvá aj po 31.12.2022. Nezáleží na príjme – to znamená, že nezáleží či zarába menej ako 200€ prihlásený byť musí.

Zamestnávateľ prihlásenie na dôchodkové poistenie vykoná pomocou registračného listu fyzickej osoby – prihláška. Registrácia sa týka pravidelného aj nepravidelného príjmu.

O uplatnenie odpočítateľnej odvodovej položky  (OOP) musia PÍSOMNE požiadať svojho zamestnávateľa mesiac pred tým, ako si budú danú položku uplatňovať (ak si OOP požiada až v januári, položku si bude môcť uplatňovať až vo februári). Položku majú právo uplatniť v jednom kalendárnom mesiaci najviac na jednu dohodu. Písomný oznam podávajú aj pri skončení uplatňovania OOP (oznámenia OOP sú dostupné na stránkach sociálnej poisťovne).

Pri vypĺňaní tlačiva OOP treba dať pozor, aby mesiac od ktorého si bude zamestnanec uplatňovať odpočítateľnú položku bol najviac druhým možným mesiacom. To znamená, ak dohodár uzatvára zmluvu so zamestnávateľom 04.01.2023 a pracovný pomer začína 09.01.2022 a o OOP si požiada 04.01.2022 využívanie OOP si maximálne môže uplatniť od februára.

Výška OOP je 200€ – je to suma, o ktorú si môže dohodár znížiť vymeriavací základ na starobné poistenie.

Čestné vyhlásenie o tom, že si výnimku neuplatňuje u iného zamestnávateľa zákon nevyžaduje.