Minimálna mzda v roku 2023

Minimálna mzda predstavuje najnižšiu úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenia, vykonanú prácu, dosiahnuté výsledky, či platobnú schopnosť zamestnávateľa. Je stanovená zákonným nariadením. Takto stanovená minimálna mzda plní sociálnu funkciu, ktorá má zabezpečiť zamestnancovi, aby neklesol pod sociálne akceptovanú úroveň. Rovnako má ekonomickú úroveň, ktorá má motivovať […]