Predaj tovaru na diaľku z pohľadu DPH

Predaj tovaru na diaľku je dodanie tovaru zo Slovenska do iného členského štátu Európskej únie pre zákazníka, ktorý nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), pričom odoslanie alebo prepravu tovaru do druhého členského štátu zabezpečuje dodávateľ tovaru. Predaj tovaru na diaľku sa netýka tovaru, ktorým sú nové dopravné […]