Nový elektronický účet poistenca – benefit od sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa v rámci zlepšovania svojich služieb predstavila nový elektronický účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou oproti pôvodnému účtu poistenca. Cieľom je poskytnúť klientom úsporu času a prístup k informáciám online.

  • Okamžitý a prehľadný prístup k informáciám o sociálnom poistení napr. o jednotlivých obdobiach poistenia
  • Jednoduchšiu a rýchlejšiu komunikácia so Sociálnou poisťovňou
  • Kontrolu napr. zamestnanec si vie overiť, či za neho zamestnávateľ odvádza poistné
  • Možnosť tlače dokumentov
  • Možnosť spätnej väzby prostredníctvom formulárov bez nutnosti návštevy Sociálnej poisťovne
  • Informácie o  účasti v druhom dôchodkovom pilieri
  • Informácie o nároku na dávky a podklady pre ich výpočet (napr. ošetrovné, nemocenské, materské, dávka v nezamestnanosti, dôchodok)
  • Službu ePN – prehľad o svojej práceneschopnosti

Ako si aktivovať Elektronický účet poistenca?

Aktivácia je veľmi jednoduchá a dá sa urobiť elektronicky prostredníctvom e – schránky cez portál slovensko.sk kde je potrebné vyplniť a odoslať formulár (pre elektronickú aktiváciu treba mať e – občiansky preukaz).

Klienti, ktorý nepoužívajú elektronický občiansky preukaz (eID), ani v minulosti nemali zriadený prístup do eSlužieb si vybavia tento prístup prostredníctvom jednej návštevy Sociálnej poisťovne. Pre úsporu času je možné vytlačiť a vyplniť si tlačivo doma.

Prístup do Elektronického účtu má klient k dispozícii kedykoľvek prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo elektronického občianskeho preukazu.