Transferové oceňovanie v roku 2023

Transferové oceňovanie je nástroj, ktorý má zabezpečiť, aby uskutočnené obchody medzi závislými osobami podliehali obvyklým trhovým cenám. To znamená, že závislé osoby musia svoj majetok, produkty, tovary či služby predávať za takú cenu, za akú by ich predali cudzej osobe. Transferové oceňovanie sa týka právnických aj fyzických osôb. Novela zákona č. […]