Povinný vstup do druhého piliera od 1.5.2023

Doteraz dobrovoľný vstup do II. piliera sa zmení na automatický.  Týkať sa bude ľudí, ktorí v tomto období končia štúdium a po 1.5.2023 sa prvýkrát zamestnajú. Rovnako sa bude týkať aj osôb do 40 rokov, ktorým od 1. mája vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa v tomto období bude rozposielať informácie, […]

Zmeny v príplatkoch za prácu od 1.6.2023

Od 01.06.2023 nastáva zmena v príplatkoch na základe novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.  Ide o príplatky za sviatok, nočnú prácu, príplatky za sobotu a nedeľu, kompenzácia za sťažený výkon a za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Príplatky budú opäť závisieť od výšky minimálnej mzdy. Príplatok za prácu vo sviatok Nastáva zmena v príplatku […]

Daňové priznanie pri príjmoch zo zahraničia

Podávanie daňových priznaní za rok 2022 sa ešte neskončilo. Mnoho zamestnancov, ktorí mali príjem zo zahraničia, alebo aj živnostníkov si podalo odklad na podanie daňové priznania z príjmov fyzickej osoby typu A alebo B do 30.6.2023 alebo až do 30.9.2023. Pokiaľ Vaše celkové zdaniteľné príjmy (slovenské aj zahraničné) za rok 2022 presiahli hranicu […]