Zmeny v príplatkoch za prácu od 1.6.2023

Od 01.06.2023 nastáva zmena v príplatkoch na základe novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.  Ide o príplatky za sviatok, nočnú prácu, príplatky za sobotu a nedeľu, kompenzácia za sťažený výkon a za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Príplatky budú opäť závisieť od výšky minimálnej mzdy. Príplatok za prácu vo sviatok Nastáva zmena v príplatku […]

Daňové priznanie pri príjmoch zo zahraničia

Podávanie daňových priznaní za rok 2022 sa ešte neskončilo. Mnoho zamestnancov, ktorí mali príjem zo zahraničia, alebo aj živnostníkov si podalo odklad na podanie daňové priznania z príjmov fyzickej osoby typu A alebo B do 30.6.2023 alebo až do 30.9.2023. Pokiaľ Vaše celkové zdaniteľné príjmy (slovenské aj zahraničné) za rok 2022 presiahli hranicu […]

Dotácia na stravu

Národná rada SR 7. februára 2023 schválila novelu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V rámci novely bol prijatý aj návrh na opätovné zavedenie tzv. „obedov zadarmo“ pre všetky deti. Štátna dotácia bude opäť zavedená od 1. mája 2023. Plošné zavedenie dotácie na stravu pre deti je […]