Povinný vstup do druhého piliera od 1.5.2023

Doteraz dobrovoľný vstup do II. piliera sa zmení na automatický.  Týkať sa bude ľudí, ktorí v tomto období končia štúdium a po 1.5.2023 sa prvýkrát zamestnajú. Rovnako sa bude týkať aj osôb do 40 rokov, ktorým od 1. mája vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa v tomto období bude rozposielať informácie, […]