Zrušenie koncesionárskych poplatkov

Národná Rada Slovenskej republiky schválila dňa 17.2.2023 zákon o zrušení koncesionárskych poplatkov. Novela zákona nadobudla účinnosť od 1.7.2023. Do tejto doby bol v platnosti zákon č. 340/2012 Z. z., v zmysle ktorého bola platiteľom úhrady každá fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Verejnoprávna televízia a rozhlas budú financované po novom zo štátneho rozpočtu. Táto zmena sa výrazným spôsobom dotkne aj podnikateľov.

Roky platili koncesionárske poplatky nielen domácnosti, ale aj firmy s viac ako tromi zamestnancami, vrátane zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke. Poplatky platili nielen mesačne, ale aj jednorazovo za kvartál, polrok alebo rok.

Ako postupovať od 1.7.2023

Od začiatku júla sú koncesionárske poplatky teda legislatívne zrušené, domácnostiam a firmám automaticky zaniká povinnosť platiť úhradu. Pričom zo strany platiteľov úhrady nie je potrebné vykonať žiadne kroky. Len v prípade, ak platitelia platili úhradu RTVS trvalým príkazom mali by si ho v banke od júla zrušiť.

Ak niektorí zamestnávatelia zaplatili koncesionárske poplatky aj jednorazovo za isté obdobie, napríklad za celý rok 2023 vopred, v tomto prípade budú preplatky za uhradenú ročnú platbu platiteľom vrátené v druhom polroku 2023. Aj v tomto prípade bude preplatok vrátený automaticky, nie je potrebné vykonávať žiadne kroky.

Nedoplatky od 1.7.2023

Výzvy na uhradenie nedoplatku bude RTVS posielať aj naďalej, teda aj po 30.6.2023. Ak fyzická osoba za svoju domácnosť alebo právnická osoba ako zamestnávateľ úhradu RTVS nezaplatia, je im zaslaná výzva na úhradu nedoplatku. Tento treba zaplatiť do 30 dní od doručenia výzvy, v opačnom prípade môže RTVS zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou, súdnym poplatkom a poštovými sadzbami uplatniť na súde.