Príspevok na rekreáciu v roku 2023

Pre podporu cestovného ruchu na Slovensku a motivovanie zamestnancov, aby strávili dovolenku na Slovensku bol od 1. januára 2019 bol v Zákonníku práce zavedení § 152a Rekreácia zamestnancov. Povinnosť prispievať zamestnancom na rekreáciu vznikla zamestnávateľom, ktorý zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávatelia, ktorý zamestnávajú 49 a menej zamestnancov môžu poskytnúť príspevok dobrovoľne za rovnakých […]

Zrušenie koncesionárskych poplatkov

Národná Rada Slovenskej republiky schválila dňa 17.2.2023 zákon o zrušení koncesionárskych poplatkov. Novela zákona nadobudla účinnosť od 1.7.2023. Do tejto doby bol v platnosti zákon č. 340/2012 Z. z., v zmysle ktorého bola platiteľom úhrady každá fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu […]

Brigádnická práca študentov

Letné prázdniny sa začali a tým aj záujem študentov stredných a vysokých škôl o prácu počas leta. Brigádnická práca študentov musí spĺňať určité povinnosti. Zamestnávateľ môže zamestnať študenta strednej školy, ktorý dovŕšil vek 15 rokov alebo študenta denného štúdia vysokej školy, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov. Dohoda o brigádnickej práci študentov sa riadi týmito pravidlami: […]