Transferové oceňovanie v roku 2023

Transferové oceňovanie je nástroj, ktorý má zabezpečiť, aby uskutočnené obchody medzi závislými osobami podliehali obvyklým trhovým cenám. To znamená, že závislé osoby musia svoj majetok, produkty, tovary či služby predávať za takú cenu, za akú by ich predali cudzej osobe. Transferové oceňovanie sa týka právnických aj fyzických osôb. Novela zákona č. […]

Dotácie na energie pre hospodárske subjekty

V dôsledku zvyšovania cien energií, Ministerstvo hospodárstva SR opäť zverejnilo výzvu na prekladanie žiadosti na dotáciu na pokrytie zvýšených výdavkov elektrickej energie a plynu. Dotácia sa týka prvého kvartálu roku 2023, teda obdobia od 1. januára 2023 do 31. marca 2023. Výzva bola vyhlásená 21.2.2023 a lehota na predkladanie žiadostí je […]

Darovanie podielu 2% zo zaplatenej dane

Ako každý rok, aj tento rok majú daňovníci možnosť poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane z príjmov vybranej neziskovej organizácii. Toto poukázanie nie je povinné, preto ak sa daňovník rozhodne nepoukázať žiadnej organizácii percentá z dane, celá zaplatená daň poputuje do štátneho rozpočtu. Prijímateľom podielu zaplatenej dane môže byť iba […]