Otcovské

Otcovské Od 1.11.2022 majú otcovia nárok na otcovskú dovolenku, ktorá trvá 2 týždne (14 dní). Túto dávku si môžu uplatniť v období 6 týždňov po narodení dieťaťa. Dávka sa môže predĺžiť o dni, cez ktoré sú dieťa alebo matka dieťaťa hospitalizované. Jedná sa o nemocenskú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Nejedná sa však o navýšenie […]

Záväzky nutné uhradiť do 31.12.2022

Nie všetky náklady, ktoré sa zaúčtovali počas roka sú aj daňovo uznateľnými výdavkami (nákladmi). Niektoré náklady sú daňovým výdavkom až po ich zaplatení. Pokiaľ nie sú zaplatené, je povinnosť o ich hodnotu zvýšiť základ dane a po zostavení daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby zaplatiť vyššiu daň.  Patria sem: U odberateľa sú tieto náklady […]

Daňový bonus alebo dotácia na stravovanie?

Na začiatku školského roka 2021/2022 musia rodičia detí, ktorí navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu riešiť otázku ohľadom výberu medzi zvýhodneným daňovým bonusom a dotáciou na stravovanie. Ide o deti vo veku 6 až 15 rokov. Čo je pre rodiča výhodnejšie? Dotácia na stravovanie je vo výške 1,30€ na deň. Ale iba […]