Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Mzdy a personalistika

1-10 zamestnancov
11-30 zamestnancov
31-50 zamestnancov
51 a viac zamestnancov

13,50 € / zamestnanec mesačne
11,00 € / zamestnanec mesačne
9,00 € / zamestnanec mesačne
dohodou

Registrácia zamestnávateľa – Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad
25,00 €

Vybavenie elektonickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami
20, 00 € / inštitúcia

Registrácia zamestnanca – prihlásenie Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa
12,00 €

Ukončenie pracovného pomeru zamestnanca – odhlásenie Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, vypracovanie ELDP, mzdového listu
12,00 €

Ročné zúčtovanie dane
12,00 € / zamestnanec

Spracovanie exekúcie – spracovanie exekučných príkazov, komunikácia s exekútorskými úradmi
30,00 € / hodina

Jednoduché účtovníctvo

paušálne výdavky, spracovanie daňového priznania

55,00 € / rok

skutočné výdavky, do 20 položiek mesačne, účtovné poradenstvo

25,00 € / mesiac

skutočné výdavky, do 50 položiek mesačne, účtovné poradenstvo

50,00 € / mesiac

skutočné výdavky, do 100 položiek mesačne, účtovné poradenstvo

100,00 € / mesiac

Podvojné účtovníctvo - neplatci DPH

do 25 položiek, účtovné poradenstvo

30,00 € / mesiac

do 80 položiek, účtovné poradenstvo

75,00 € / mesiac

do 150 položiek, účtovné poradenstvo

120,00 € / mesiac

Pri organizácií s počtom učtovných prípadov nad 150 prípadov sa cena rieši individuálne.

Podvojné účtovníctvo - platci DPH

do 50 položiek, účtovné poradenstvo, spracovanie DPH

75,00 € / mesiac

do 100 položiek, účtovné poradenstvo, spracovanie DPH

125,00 € / mesiac

do 200 položiek, účtovné poradenstvo, spracovanie DPH

200,00 € / mesiac

do 350 položiek, účtovné poradenstvo, spracovanie DPH

300,00 € / mesiac

Pri organizácií s počtom učtovných prípadov nad 350 prípadov sa cena rieši individuálne.

Dane

Spracovanie účtovnej závierky a spracovanie daňového priznania z príjmov FO B
Priemerná mesačná fakturácia za posledný rok

Spracovanie účtovnej závierky a spracovanie daňového priznania z príjmov PO
Priemerná mesačná fakturácia za posledný rok

Registrácia DPH
100,00 €

Zriadenie elektronickej komunikácie s daňovým úradom – splnomocnenie, autorizácia subjektu
20,00 €

Spracovanie daňového priznania z motorových vozidiel
10,00 € / vozidlo

Opravy miezd, výkazov – chyby klienta
30,00 € / hodina

Spracovanie vrátenia DPH z iného členského štátu – VAT REFUND
30,00 € / hodina

Spracovanie a podanie štatistiky – INTRASTAT
30,00 € / hodina

Registrácia DPH v inom členskom štáte – Nemecko
620,00 €

Spracovanie mesačného výkazu DPH a zaslanie hlásenia
160,00 € / mesiac

Spracovanie kvartálneho výkazu DPH a zaslanie hlásenia
265,00 € / kvartál

Spracovanie ročného DPH hlásenia
190,00 €

Registrácia DPH v inom členskom štáte – Česká republika
250,00 €

Spracovanie mesačných výkazov DPH
90,00 € / mesiac

Obchodný register

Založenie s.r.o.
Založenie k.s. alebo v.o.s
Založenie a.s.
Zmeny v s.r.o.
Zápis konečného užívateľa výhod

230,00 €
420,00 €
1 400,00 €
od 90,00 €
35,00 €

Archivácia

Archivačná krabica
Zriadenie registratúry
Archivácia šanónov

2,80 €
50,00 €
1,50 € / bm / mesiac

100 GB archivovaných dát
Skenovanie dokumentov

8,50 € / mesiac
15,00 € / hodinu

100 GB priestoru na disku
konfigurácia (riadenie pristupových práv, pridanie alebo odstránenie uživateľa, nastavenie CLOUD služby)

12,50 € / mesiac
35,00 € / hodinu

Školenia

Školenie Tvorba a správa webu

600,00 € / 24 hodín

Školenie Zodpovedný administratívny pracovník

1700,00 € / 50 hodín

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.