Naše služby

Portfólio našich služieb je široké, stačí si vybrať.

_1
Kompletné spracovanie účtovných dokladov, kontrola povinných náležitostí účtovných dokladov, analytická evidencia jednotlivých účtov podľa požiadaviek klienta atď.
_2
Kompletné spracovanie účtovných dokladov, kontrola povinných náležitostí účtovných dokladov, analytická evidencia jednotlivých účtov podľa požiadaviek klienta atď.
_3
Spracovanie DPH /spracovanie a podanie daňového priznania, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu, sledovanie prekročenie hranice obratu pre povinnú registráciu DPH atď  
_4
Kompletné spracovanie miezd, príprava pracovných zmlúv a dohôd, komunikácia so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a úradmi atď
_5
Akékoľvek zmeny v OR SR ako napríklad zmena spoločníka, sídla, konateľa, obchodného mena, zvýšenie alebo zníženie základného imania.
_6
Povinnosťou platcov DPH je archivovať doklady po dobu 10 rokov a to v písomnej alebo elektronickej forme. Počas týchto 10 rokov musia byť doklady v čitateľnom stave.