Vedenie jednoduchého účtovníctva je určené pre všetkých, ktorí nie sú zapísaní v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ide najmä o podnikateľské subjekty ako SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby), podnikatelia nezapísaný v obchodnom registri, organizácie a neziskové organizácie, cirkvi a náboženstvá majú možnosť vybrať si spôsob, ako chcú viesť svoje účtovníctvo. V rámci spoločnej dohody a komunikácie pre Vás vyberieme správny spôsob vedenia príjmov a výdavkov.

  • Kompletné spracovanie účtovných dokladov
  • Kontrola povinných náležitostí účtovných dokladov
  • Evidencia peňažného denníka
  • Spracovanie daňového priznania z príjmov fyzických osôb
  • Uplatňovanie skutočných výdavkov / paušálne výdavky
  • Daňová evidencia

Jednoduché účtovníctvo

paušálne výdavky, spracovanie daňového priznania

55,00 € / rok

skutočné výdavky, do 20 položiek mesačne, účtovné poradenstvo

25,00 € / mesiac

skutočné výdavky, do 50 položiek mesačne, účtovné poradenstvo

50,00 € / mesiac

skutočné výdavky, do 100 položiek mesačne, účtovné poradenstvo

100,00 € / mesiac

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.