Mzdy a personalistiku musia riešiť všetky spoločnosti a podnikateľské subjekty, ktoré zamestnávajú ľudí. Pre viacerých zo zamestnávateľov ide o zložitú oblasť, ktorá im zaberá čas a oberá ich o energiu, ktorú môžu investovať do iných činností. Preto práve z tohto dôvodu nechávajú mzdové účtovníctvo na nás, externých odborníkov, ktorý sledujú, poznajú a aplikujú najnovšie zmeny v legislatíve v oblasti mzdovej agendy a personalistiky.

Pre zamestnávateľa zabezpečíme kompletné služby týkajúce sa mzdovej agendy, ktoré predstavujú:

  • Kompletné spracovanie miezd
  • Príprava pracovných zmlúv a dohôd
  • Komunikácia so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a úradmi
  • Prihlášky/odhlášky zamestnávateľa, zamestnancov do poisťovní, Evidenčné listy dôchodkového poistenia
  • Zrážky zo mzdy, exekúcie, komunikácia s exekútorskými úradmi
  • Spracovanie ročného zúčtovania dane
  • Poradenstvo v oblasti miezd podľa aktuálne platnej legislatívy
  • Príprava a podávanie štatistických výkazov

Mzdy a personalistika

1-10 zamestnancov
11-30 zamestnancov
31-50 zamestnancov
51 a viac zamestnancov

13,50 € / zamestnanec mesačne
11,00 € / zamestnanec mesačne
9,00 € / zamestnanec mesačne
dohodou

Registrácia zamestnávateľa – Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad
25,00 €

Vybavenie elektonickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami
20, 00 € / inštitúcia

Registrácia zamestnanca – prihlásenie Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa
12,00 €

Ukončenie pracovného pomeru zamestnanca – odhlásenie Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, vypracovanie ELDP, mzdového listu
12,00 €

Ročné zúčtovanie dane
12,00 € / zamestnanec

Spracovanie exekúcie – spracovanie exekučných príkazov, komunikácia s exekútorskými úradmi
25,00 € / hodina

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.