Podvojné účtovníctvo sú povinné viesť právnické osoby, ktoré sa rozhodnú podnikať na území Slovenskej republiky. Spracovanie podvojného účtovníctva je oproti jednoduchému účtovníctvu prehľadnejšie a efektnejšie na rôzne výkazy, pre efektnosť a výnosnosť spoločnosti, určenie rôznych prognóz. Spracovanie podvojného účtovníctva predstavuje:

  • Kompletné spracovanie účtovných dokladov
  • Kontrola povinných náležitostí účtovných dokladov
  • Analytická evidencia jednotlivých účtov podľa požiadaviek klienta
  • Spracovanie INTRASTAT hlásení
  • Spracovanie inventarizácie, účtovnej závierky
  • Spracovanie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb
  • Účtovné poradenstvo

Podvojné účtovníctvo - neplatci DPH

do 25 položiek, účtovné poradenstvo

30,00 € / mesiac

do 80 položiek, účtovné poradenstvo

75,00 € / mesiac

do 150 položiek, účtovné poradenstvo

120,00 € / mesiac

Pri organizácií s počtom učtovných prípadov nad 150 prípadov sa cena rieši individuálne.

Podvojné účtovníctvo - platci DPH

do 50 položiek, účtovné poradenstvo, spracovanie DPH

75,00 € / mesiac

do 100 položiek, účtovné poradenstvo, spracovanie DPH

125,00 € / mesiac

do 200 položiek, účtovné poradenstvo, spracovanie DPH

200,00 € / mesiac

do 350 položiek, účtovné poradenstvo, spracovanie DPH

300,00 € / mesiac

Pri organizácií s počtom učtovných prípadov nad 350 prípadov sa cena rieši individuálne.

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.