V súvislosti s daňami a našim daňovým systémom, poskytujeme okrem spracovania daní z príjmov aj ďalšie služby, ako napríklad:

  • Spracovanie DPH /spracovanie a podanie daňového priznania, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu/
  • Sledovanie prekročenie hranice obratu pre povinnú registráciu DPH
  • Sledovanie prekročenia hranice obratu pri zásielkovom predaji
  • Spracovanie a podanie českej DPH
  • Spracovanie nemeckej DPH
  • Spracovanie a podanie daňového priznania z motorových vozidiel
  • Komunikácia s daňovými úradmi
  • Vrátenie dane zaplatenej v inom členskom štáte, tzv. VAT REFUND

Dane

Spracovanie účtovnej závierky a spracovanie daňového priznania z príjmov FO B
60,00 €

Spracovanie účtovnej závierky a spracovanie daňového priznania z príjmov PO
80,00 €

Registrácia DPH
100,00 €

Zriadenie elektronickej komunikácie s daňovým úradom – splnomocnenie, autorizácia subjektu
20,00 €

Spracovanie daňového priznania z motorových vozidiel
10,00 € / vozidlo

Opravy miezd, výkazov – chyby klienta
25,00 € / hodina

Spracovanie vrátenia DPH z iného členského štátu – VAT REFUND
25,00 € / hodina

Spracovanie a podanie štatistiky – INTRASTAT
25,00 € / hodina

Registrácia DPH v inom členskom štáte – Nemecko
620,00 €

Spracovanie mesačného výkazu DPH a zaslanie hlásenia
160,00 € / mesiac

Spracovanie kvartálneho výkazu DPH a zaslanie hlásenia
265,00 € / kvartál

Spracovanie ročného DPH hlásenia
190,00 €

Registrácia DPH v inom členskom štáte – Česká republika
250,00 €

Spracovanie mesačných výkazov DPH
90,00 € / mesiac

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.