V súvislosti s da?ami a našim da?ovým systémom, poskytujeme okrem spracovania daní z príjmov aj ?alšie služby, ako napríklad:


  • Spracovanie DPH /spracovanie a podanie da?ového priznania, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu/
  • Sledovanie prekro?enie hranice obratu pre povinnú registráciu DPH
  • Sledovanie prekro?enia hranice obratu pri zásielkovom predaji
  • Spracovanie a podanie ?eskej DPH
  • Spracovanie nemeckej DPH
  • Spracovanie a podanie da?ového priznania z motorových vozidiel
  • Komunikácia s da?ovými úradmi
  • Vrátenie dane zaplatenej v inom ?lenskom štáte, tzv. VAT REFUND

Dane

Spracovanie ú?tovnej závierky a spracovanie da?ového priznania z príjmov FO B
60,00 €

Spracovanie ú?tovnej závierky a spracovanie da?ového priznania z príjmov PO
80,00 €

Registrácia DPH
100,00 €

Zriadenie elektronickej komunikácie s da?ovým úradom – splnomocnenie, autorizácia subjektu
20,00 €

Spracovanie da?ového priznania z motorových vozidiel
10,00 € / vozidlo

Opravy miezd, výkazov – chyby klienta
25,00 € / hodina

Spracovanie vrátenia DPH z iného ?lenského štátu – VAT REFUND
25,00 € / hodina

Spracovanie a podanie štatistiky – INTRASTAT
25,00 € / hodina

Registrácia DPH v inom ?lenskom štáte – Nemecko
620,00 €

Spracovanie mesa?ného výkazu DPH a zaslanie hlásenia
160,00 € / mesiac

Spracovanie kvartálneho výkazu DPH a zaslanie hlásenia
265,00 € / kvartál

Spracovanie ro?ného DPH hlásenia
190,00 €

Registrácia DPH v inom ?lenskom štáte – ?eská republika
250,00 €

Spracovanie mesa?ných výkazov DPH
90,00 € / mesiac

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.