Zakladanie obchodných spoločnosti patrí medzi často dopytovanú službu, najčastejšie zakladáme pre našich klientov spoločnosti s ručením obmedzeným, práve tento typ spoločnosti býva najčastejšou voľbou začínajúcich podnikateľov. Či už potrebujete založiť s.r.o. v okolí Žiliny alebo kdekoľvek na Slovensku alebo v Čechách sme Vám plne k dispozícií. Okrem založenie s.r.o. ponúkame aj založenie akciovej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a verejnej obchodnej spoločnosti.

Okrem zakladania spoločností zabezpečujeme aj :

  • Akékoľvek zmeny v OR SR ako napríklad zmena spoločníka, sídla, konateľa, obchodného mena, zvýšenie alebo zníženie základného imania.

Obchodný register

Založenie s.r.o.
Založenie k.s. alebo v.o.s
Založenie a.s.
Zmeny v s.r.o.
Zápis konečného užívateľa výhod

230,00 €
420,00 €
1 400,00 €
od 90,00 €
35,00 €

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.