Daňové zmeny pre podnikateľov v roku 2024 sú súčasťou konsolidačného balíčka. Ten schválil parlament na konci minulého roka a následne ho podpísala aj prezidentka. Tento komplexný legislatívny balí?ek prináša úpravy v da?ovom systéme, ovplyv?ujúce rôzne oblasti podnikania a osobných financií.

Medzi tieto zmeny patria nielen úpravy odvodov do dôchodkového systému, zdravotných odvodov a poplatkov za vedenie obchodných subjektov, ale aj nové da?ové povinnosti a ú?avy.

Toto sú nové zmeny poplatkov:

?? Príspevok do II. piliera: Klesá trvalo na 4 %, prinášajúc ú?avu pre odvody do I. piliera.
? Zdravotné odvody: Stúpajú o 1 % pre zamestnávate?ov, SZ?O a samoplatite?ov.
? Da? z dividend: Zvyšuje sa zo 7 % na 10 %.
? Minimálna da? pre právnické osoby: Vo výške 340 eur až 3840 eur pod?a obratu.
? Správne a súdne poplatky od 1. apríla: Zvyšujú sa, vrátane nového poplatku za zápis akciovej spolo?nosti na 500 eur. Vybrali sme napríklad – poplatok z návrhu za prvý zápis akciovej spolo?nosti do obchodného registra už nebude vo výške 375 eur, ale zvyšuje sa na 500 eur, zápis esero?ky do obchodného registra bude drahší s poplatkom 220 eur a za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra bude teraz ú?tovaných 10 eur.
? Spotrebná da?: Rastie z tabaku a liehu.
? Osobitná da? pre banky: Zavádza sa.
? Pracova? sa bude aj 1. septembra (aj žiaci pôjdu do školy).
? Oslobodenie od daní pre kryptomeny a ?as? cenných papierov: Neuskuto?ní sa.