Adresa:

Dataling s.r.o.
Kragujevská 4,
010 01 Žilina

Faktura?né údaje:

Dataling s.r.o.
Rosina 1099,
013 22 Rosina

I?O: 52 659 321
DI?: 2121102676
I? DPH: SK2121102676
Spolo?nos? je zapísaná v Obchodnom registri na
Okresnom súde v Žiline, oddiel sro, vložka ?íslo 73244/L

Bankové spojenie:

Unicredit Bank
IBAN: SK77 1111 0000 0016 0368 1006

Otváracie hodiny:

Pondelok – piatok: 07:00 – 15:30

Telefonický kontakt:

+421 905 316 237

E-mailová adresa:

info@dataling.sk