20.10.2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky novú výšku minimálnej mesa?nej mzdy zo sú?asnej sumy 580 Eur na 623 Eur. Mení sa tiež minimálna hodinová mzda zo sú?asných 3,333 Eur na 3,580 Eur. Novelou zákona ?. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa tak mesa?ná minimálna mzda zvýšuje o 43 Eur, minimálna hodinová mesa?ná mzda o 0,247 Eura.

Novelou zákona sa tiež zmenil spôsob ur?enia minimálnej mzdy pri jednotlivých stup?och náro?nosti práce. Kým doteraz minimálna mzda druhého až šiesteho stup?a bola ur?ená ako násobok minimálnej mzdy a daného koeficienta pre jednotlivý stupe? náro?nosti práce, od roku 2021 bude minimálna mzda pre jednotlivé stupne náro?nosti práce závisie? od medziro?nej zmeny mesa?nej minimálnej mzdy. Pre rok 2021 bude minimálna mzda pre jednotlivé stupne náro?nosti práce vypo?ítaná ako minimálna mzda roku 2020, ?o je 580 Eur krát koeficient daného stup?a náro?nosti plus pevná ?iastka 43 Eur.

Porovnanie mzdových nárokov jednotlivých stup?ov náro?nosti práce pre roky 2020 a 2021

Stupe? náro?nosti práceMinimálny mzdový nárok k 1.1.2020Minimálny mzdový nárok k 1.1.2021Rozdiel oproti roku 2020
1580,00 Eur623,00 Eur+43,00 Eur
2696,00 Eur739,00 Eur+43,00 Eur
3812,00 Eur855,00 Eur+43,00 Eur
4928,00 Eur971,00 Eur+43,00 Eur
51044,00 Eur1087,00 Eur+43,00 Eur
61160,00 Eur1203,00 Eur+43,00 Eur