Zvýšenie sumy životného minima od 1.7.2023

NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj úprava valorizačného systému životného minima. Nakoľko výška životného  minima ovplyvňuje mnohé dávky, napr. dávku v hmotnej núdzi, zdravotné a sociálne dávky, toto zvýšenie sa premietne vo výške týchto dávok. Je adresovaná najmä osobám, ktoré sú na ňu odkázané. V minulosti sa sledovali […]

Obmedzenie pri platbe v hotovosti

Pre fyzické aj právnické osoby existujú podľa platnej legislatívy obmedzenia, ktoré sa týkajú platieb v hotovosti. Tieto ustanovenia sú stanovené zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2013. Zákon stanovuje rôzne limity v závislosti od toho, medzi akými subjektmi dochádza k prevodu peňazí.  V prípade, ak ide […]

Povinný vstup do druhého piliera od 1.5.2023

Doteraz dobrovoľný vstup do II. piliera sa zmení na automatický.  Týkať sa bude ľudí, ktorí v tomto období končia štúdium a po 1.5.2023 sa prvýkrát zamestnajú. Rovnako sa bude týkať aj osôb do 40 rokov, ktorým od 1. mája vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa v tomto období bude rozposielať informácie, […]