Od 01.06.2023 nastáva zmena v príplatkoch na základe novely zákona ?. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.  Ide o príplatky za sviatok, no?nú prácu, príplatky za sobotu a nede?u, kompenzácia za s?ažený výkon a za neaktívnu pracovnú pohotovos? mimo pracoviska. Príplatky budú opä? závisie? od výšky minimálnej mzdy.

Príplatok za prácu vo sviatok

Nastáva zmena v príplatku za sviatok, od 01.06.2023 sa zvyšuje na najmenej 100% minimálnej mzdy za hodinu, ?o predstavuje sumu 100% z 4,023 € = 4,023 € (zaokrúhlene 4,03 €).

Príplatok za prácu v sobotu

Pod?a zmeny v Zákonníku práce nastáva zmena aj v príplatku za odpracovanú sobotu, ?o znamená, že od 01.06.2023 sa zvyšuje príplatok za sobotu na najmenej 50% minimálnej mzdy za hodinu, ?o predstavuje sumu 50% z 4,023 € = 2,0115 € (zaokrúhlene 2,02 €).

U zamestnávate?a, u ktorého sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve(ak ide o zamestnávate?a, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. 2022 zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnú? nižšiu sumu a to od 01.06.2023 najmenej 45% z 4,023 € = 1,81035  € (zaokrúhlene 1,82 €).

Príplatok za prácu v nede?u

Od 01.06.2023 sa na základe zmeny Zákonníka práce zvyšuje príplatok na najmenej 100% minimálnej mzdy za hodinu, ?o je 100% z 4,023 € = 4,023 € (zaokrúhlene 4,03 €).

U zamestnávate?a, u ktorého sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nede?u, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve(ak ide o zamestnávate?a, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. 2022 zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnú? nižšiu sumu a to od 01.06.2023 najmenej 90% z 4,023 € = 3,6207  € (zaokrúhlene 3,63 €).

Príplatok za no?nú prácu

Na základe Zákonníka práce sa od 01.06.2023 zvyšuje príplatok za no?nú prácu na najmenej 40% minimálnej mzdy za hodinu, ?o predstavuje sumu 40% z 4,023 € = 1,6092 € (zaokrúhlene 1,61 €).

Pre zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, sa mení príplatok od 01.06.2023 najmenej na 50 % z 4,023 € = 2,0115 € (zaokrúhlene 2,0115 €).

U zamestnávate?a, u ktorého sa vyžaduje, aby sa prevažná ?as? práce vykonávala v noci, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve(ak ide o zamestnávate?a, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. 2022 zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnú? nižšiu sumu a to od 01.06.2023 najmenej 35% z 4,023 € = 1,40805  € (zaokrúhlene 1,41 €).

Mzdová kompenzácia za s?ažený výkon práce

Od 01.06.2023 sa mení a zvyšuje na najmenej 20% minimálnej mzdy za hodinu, ?o je 20% z 4,023€ =0,8046 € (zaokrúhlene 0,81 €)

Príplatok za neaktívnu ?as? pracovnej pohotovosti

Od 01.06.2023 sa mení suma príplatku za neaktívnu ?as? pracovnej pohotovosti mimo pracoviska na najmenej 20% minimálnej mzdy za hodinu, ?o je 0,805€.